5+1 zásad geniálního zdravotního cvičení

Existují nějaké podmínky, které by mohly zdravotní cvičební sestavu povýšit do stavu geniality? :-)

einstein

Mí klienti i ostatní fyzioterapeuté se mě často ptají, jaktože mé zdravotní cvičení tak funguje.

Tak si pojďme posvítit na jeho 5+1 charakteristik, díky kterým se lidé v celé republice uzdravují jako mávnutím kouzelného proutku. 

Abyste se mohli inspirovat a použít je i u sebe. :-)

1) Geniální cvičení je inteligentní

Doopravdy inteligentním cvikem obsáhneme mnoho, co je potřeba udělat.

Jedním cvikem například protáhneme zkrácené svalové skupiny, zároveň posílíme ty oslabené, současně zapojíme vzpřimovací reflexy a ještě komplexně obnovíme zdravé držení těla.

Inteligentní cvik tedy není klasickým cvičením na jistou svalovou skupinu, ale spíše postupem, jak skrz nějaký pohyb nebo polohu v těle mnohé opravit.

2) Geniální cvičení je komplexní

Geniální cvičení je taková cvičební sestava, která zasáhne komplexně celé tělo a zaměří se na všechny základní problémy, které klient potřebuje vyřešit.

Díky tomu stačí, aby se věnoval této jediné sestavě a má „hotovo“. 

Už nemusí cvičit nic jiného.

3) Geniální cvičení trénuje mozek

Nejlepší cvičení jsou ta, která pracují spíše s naším mozkem, nežli s našimi svaly. Připomínají mu, jak má svaly správně zapojit a jak má zdravě nastavit pohybový aparát.

Když si na to mozek vzpomene a svaly správně aktivuje, necvičíme pak pouze při vlastním cvičení. Cvičení je pouze tréninkovou fází, kdy se takzvaně „nahodíme“ a proces léčby probíhá i poté, dokud mozek nové zapojení zvládne udržet.

V praxi pak stačí pár minut cvičení denně.

Takzvaná „léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě“ je tím nejlepším, co může fyzioterapeut klientovi nabídnout.

Lights of ideas

4) Geniální cvičení umožňuje klientovi růst

Je výborné vybírat cviky, které je možné postupně zdokonalovat. Pilujeme u nich například čím dál tím více detailů, přidáváme sílu, můžeme si vybírat náročnější pozice rukou či nohou…

Díky tomu může klient danou sestavu cvičit dlouhodobě a získá tak mnohé benefity.

Jeho tělo sestavu časem perfektně zvládne a dokonale se ji naučí. Už před cvičením se pak na terapii naladí a bezchybně sebe samo léčebným procesem provede.

I klient sám sestavu čím dál tím lépe „zná“. Časem ji tak zvládá skvěle zacvičit a současně si ji do hloubky prožít a užít. Z toho plyne spousta endorfinů a chuti do dalšího cvičení.

A v neposlední řadě klient v přímém přenosu pozoruje, jak moc se jeho tělo i psychika „zlepšují“.

Vidí, že provádí daleko detailnější pohyb. Cítí, že jeho tělo pracuje stále lépe. Na vlastní kůži prožívá, že zvládá daleko složitější a náročnější provedení než na začátku tréninku. A to bývá tím nejlepším motorem, který si v terapii můžeme přát.

5) Geniální cvičení je zaměřené na prožitek

Často nás nejvíce ničí to, co během dne bezmyšlenkovitě a opakovaně děláme. Například že při psaní na počítači zvedáme ramena. Nebo že při stoji na jedné noze automaticky vystrkujeme bok.

Jsou to maličkosti, které nám postupně mohou způsobit veliké obtíže a bolesti. Je to tím, že je nespočetněkrát opakujeme, den za dnem, a ony postupně ničí části těla, které neadekvátně zatěžují. A právě s tím umí cvičení zaměřené na prožitek skoncovat.

Po yoze i po prvním cviku z naší sestavy za mnou lidé chodí a říkají věty jako: „Všimla jsem si, že mám neustále zvednuté rameno, když na něm nosím kabelku.“ Nebo: „Při jezdění na kole mám pořád iksáky.“ Někteří si dokonce začnou všímat i toho, že jim přes den táhne na záda a oni potřebují začít nosit tílko.

Všechna tato zjištění pochází z práce s tělesným schématem. To je takový obrázek v naší hlavě, který nám říká, jak je na tom naše tělo. Říká nám, kolik vážíme, jaké máme rozměry, v jakých polohách se nacházejí jednotlivé části našeho těla, jestli je nám teplo nebo zima a na jakých částech těla se to děje.

telo

V naší civilizaci se potýkáme zejména se dvěma problémy, co se tělesného schématu týká.

1) Jsme od něj často odpojeni.

Málokdo z nás je plně spojen s vědomím svého těla.

Mnoho z nás jeho signály záměrně přehlíží nebo si jich není vědomo, protože jsme přehlceni jinými podněty. Máme toho mnoho na práci, hlavy máme plné problémů a úkolů, co musíme splnit. Málokdo má pak čas sednout si a otevřít své vědomí vlastnímu tělu. Nevnímáme ho.

2) Schémata v našem těle máme chybně nastavená.

Velká část z nás už ani neví, co to znamená mít ramena „dole“ nebo „usazená“, co to znamená „zeširoka rozpažit“, mít pánev „vzpřímenou“ apod. Naše tělo tyto přirozené pozice „zapomnělo“.

Často musí přijít terapeut a svému klientovi UKÁZAT, kdy má například symetricky nastavená ramena a ne jedno výš, nebo jak by se cítil, kdyby měl správně zapojené lopatky. To je velikým úkolem a výzvou terapeuta, nedílnou součástí jeho práce.

Skrz cvičení zaměřené na prožitek jsme však naštěstí schopni oba tyto problémy vyřešit.

Terapeut například skrz nějaký cvik klientovi ukáže, jak mají být nastavená jeho ramena.

Klient tak prožije, jak já ráda říkám „ochutná“, jaké to je, mít ramena dole, mít je zasazená ve svalových řetězcích, napojená na břicho a svázaná s klenbou nožní. Vyzkouší si to.

A to ne jednou, ale při domácím cvičení následujícím po terapii mnohokrát, aby se mu nová pozice stala „vlastní“, a aby poznal i během dne, jestli je nastavený „dobře“ nebo „špatně“.

Denně tedy cvičí (i kdyby třeba malou chvíli) a upevňuje svou novou zkušenost. Celou svou pozornost při tom zaměřuje na partie, které právě léčí, a upírá do nich veškeré své vědomí.

Časem si díky tomu začne znovu plně uvědomovat postavení daných částí těla, jejich aktuální stav a jak to spolu souvisí.

Například si všimne „Jé, teď mám zdvižená ramena a ta šlacha mě zase začala bolet“.

Často si také začne automaticky všímat širších souvislostí. Například když pracujeme s oblastí beder, kam denně upírá pozornost, mozek začne více vnímat signály z této oblasti a najednou vyhodnotí „Hele, kámo, táhne ti na záda“.

Praktické, že? :-)

A teď se ještě podíváme na poslední podmínku geniálního cvičení, bez které by to v praxi šlo opravdu jen těžko.

Je natolik zásadní, že jsem o ní napsala samostatný článek. Stačí kliknout sem a přejdete na Šestou, nejdůležitější podmínku úspěšné terapie.

Jsem zkušená fyzioterapeutka s celostním přístupem a autorka knihy Z lásky k pohybu, výborně hodnocené jak laiky, tak profesionály. Ve své práci lidem ukazuju, jak se díky propojení znalostí o pohybovém aparátu, tradiční čínské medicíně a osobním rozvoji jednoduše uzdravit z bolestí jak na těle, tak na duši. Mým online terapeutickým systémem Vyprošťovák a kurzem fyzioterapeutické yogy Yogarestart prošly už tisíce lidí v Čechách i na Slovensku.
Komentáře